Visie

De Vertakte boom: een boom met twee grote takken die symbool staan voor yoga en coaching met CREF-methode. Twee takken die van dezelfde stam komen en zich blijven ontwikkelen en vertakken. Bovendien, zoals hiernaast in het  citaat te lezen is, staat de vertakte boom ook symbool voor de individuele ontwikkeling waar de acceptatie van jezelf als mens centraal staat.
Elke boom heeft zijn wortels in de aarde en tegelijkertijd reikt hij met zijn takken naar boven. Op deze manier vormt hij de verbinding tussen het aardse en het universele. Deze verbinding is de basis voor balans en eenheid in het leven, gefocust op eenvoud en de wijsheid van natuurwetten.

Missie

Het inspireren van mensen is de drijfveer die in deze praktijk centraal staat. Er wordt gestreefd naar een warme en ingetogen, maar tegelijkertijd heldere en duidelijke werkwijze. Zoekend naar de juiste kennis worden middelen en mogelijkheden geboden om de ontwikkeling van zelfacceptatie te stimuleren. De effecten daarvan kunnen zijn: gewenste gedragsverandering, vergroting van basisvertrouwen, afname van angst, toename van fysiek en mentaal welbevinden.

De vertakte boom staat ook voor de tweespalt binnen een mens.Volgens indiaanse filosofie zijn goed en kwaad geen gescheiden dingen, maar vormen ze een eenheid. Het is belangrijk, dat beide helften binnen in ons elkaar goed begrijpen, want anders zal de mens zichzelf verscheuren. Als de ene helft van de boom probeert zich van de andere helft los te maken zal hij misvormd worden of afsterven. Het is belangrijk, dat de schijnbare tegenspraken in de menselijke natuur met de eenheid van het universum worden verbonden en in balans komen… (H.Owusu Indiaanse Symbolen)
De Vertakte Boom op Facebook