Workshops

Workshops

Iedere tweede donderdag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur. 

Een workshop bestaat uit theoretische en praktische gedeelte.

Theorie

Theoretische inleiding houdt psycho-educatie in. Er wordt vertelt over de invloed van prenatale leven op de ontwikkeling van basisvertrouwen.Wanneer een kind geboren wordt, heeft het van nature een basisvertrouwen van ongeveer 70%. De andere 30% zal normaliter groeien op basis van ervaringen die het kind opdoet. Wanneer er een vroege angstige ervaring is, zal deze 70% moeizaam gehaald worden. Het basisvertrouwen wordt door deze ervaring aangetast en er komt automatisch een overlevingsdrang op gang. Deze overlevingsdrang kan op negatieve wijze het gedrag van mens beinvloeden en verschillende klachten veroorzaken. 

Praktijk

Samen met een paard dat gevoelig is voor de onderbewuste signalen die mensen uitzenden, gaan wij op zoek naar onze niet vervulde basisbehoeften, die de sleutel vormen tot ons basisvertrouwen.

Kosten: € 50,00. Maximaal zes personen. Graag aanmelden.